Wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten als instrument van bestuurlijke vernieuwing?

Rapportage evaluatie stimuleringsprogramma wijkgebonden leefbaarheidsbudgetten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Dit rapport doet verslag van het evaluatieonderzoek naar experimenten met het Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget. Doelstelling is bewoners te betrekken bij de dagelijkse leefomgeving door hen meer zeggenschap en beslissingsbevoegdheid te geven bij de besteding van leefbaarheidgelden. De onderzoekers plaatsen het stimuleringsprogramma van het Wijkgebonden Leefbaarheidsbudget tegenover andere experimentenprogrammas van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Daarnaast bevat de rapportage een beschrijving van het verloop en de resultaten van de pilots in Eindhoven, Hoogeveen, Vlaardingen en Wieringermeer.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Rally Rijkschroeff

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: