Zwolle Actief: kwalificeren in plaats van diskwalificeren

Een evaluatie van activerende coaching van dak- en thuislozen in Zwolle
PublicatiesGepubliceerd op: 14-07-17
Dit rapport omvat het evaluatieverslag van activerende coaching door Zwolle Actief (2014 t/m mei 2017) en beantwoordt de vraag naar de toekomstbestendigheid.

Het doel van Zwolle Actief is voor iedere dak- en thuisloze een springplank te organiseren naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het uitgangspunt van de aanpak is maatwerk. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching.

In de evaluatie zijn diverse partijen geraadpleegd over de opbrengsten van de maatwerkaanpak, zoals de zes samenwerkende organisaties bij Zwolle Actief, de activeringscoaches die de persoonlijke coaching uitvoeren, de externe partners (betrokken ketenpartners en ondernemers waar de dak- en thuislozen aan het werk zijn). Maar vooral is naar de mening van dak- en thuislozen zelf gevraagd. Dit is gedaan via een peer-to-peermethode: zes deelnemers aan Zwolle Actief hebben vragenlijsten afgenomen bij hun mede dak- en thuislozen. Centraal in dit rapport staat wat Zwolle Actief de dak- en thuislozen oplevert.

Onderzoekers

 • Meintje van Dijk
 • Trudi Nederland
 • Sven Oostrik

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: