Zo zijn onze manieren

Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Het onderzoek “Zo zijn onze manieren” doet verslag van een inventarisatie van ervaringen die verschillende partijen in Eindhoven hebben opgedaan met afspraken over omgangsvormen of spel- en leefregels met bewoners. Daarnaast bevat dit rapport een oriëntatie op landelijke voorbeelden van spel- en leefregels.

De lessen die we daaruit trekken zijn vooral behulpzaam voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. Maar ook voor burgers die aan de slag willen met het ontwikkelen van aanpakken die de betrokkenheid en de inzet voor de leefomgeving van bewoners vergroten en waarbij het maken van afspraken over omgangsvormen centraal staat, bevat dit rapport een aantal concrete handreikingen.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Rianne Verwijs

Thema's

Deel deze publicatie op: