Zicht op radicalisering. Over de ontwikkeling van een onderzoeksinstrument

Over de ontwikkeling van een onderzoeksinstrument
PublicatiesGepubliceerd op: 07-03-17
Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor gemeenten waarmee de voedingsbodem van radicalisering vastgesteld kan worden. Het instrument brengt risico’s en mogelijkheden in beeld, bij jongeren met een islamitische achtergrond en bij hun omgeving. De kennis die gemeenten vanuit dit instrument verkrijgen, kan worden ingezet om het preventieve beleid te versterken.

Inzicht in de voedingsbodem voor radicalisering kan een impuls geven aan bestaand beleid. Het onderzoeksinstrument biedt gemeenten mogelijkheden voor een gefundeerde aanpak van de radicaliseringsproblematiek. Door in te zetten op factoren die jongeren vatbaar maken, kunnen gemeenten mogelijke problemen in de kiem smoren.

ISBN 978-90-5830-802-3
14 pag
2017

Download bij KIS

Onderzoekers

  • Jolijn Broekhuizen

Met medewerking van

  • Maaike van Kapel
  • Freek Hermens

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: