Zelfevaluatie Wmo-raden 2009

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Tussen 2007 en medio 2008 voerden 82 Wmo-raden een zelfevaluatie uit, een instrument om te reflecteren op het eigen advieswerk. Eind 2008 zijn de gegevens aangevuld met nog eens 40 Wmo-raden. Daarmee bevat dit rapport de uitkomsten van zelfevaluaties van 122 Wmo-raden. Het positieve beeld uit de eerdere rapportage blijft overeind. Het cliëntenperspectief staat goed op de kaart in de Nederlandse gemeenten. Al vanaf de eerste plannen hebben de raden een inbreng, tot de uitvoering van het beleid. Ze zien (delen) van hun advisering daadwerkelijk terug in het beleid.

De raden hebben sinds de invoering van de Wmo een goede vertegenwoordiging weten te realiseren. Maar ook blijkt dat bepaalde groepen, zoals ggz-cliënten, jeugd en allochtonen nog steeds minder goed zijn vertegenwoordigd. De leer- en verbeterpunten betreffen vooral het bereiken van weinig vertegenwoordigde groepen, het onderhouden van contacten met de achterban, strategiebepaling en het omgaan met de media. Ondersteuning bij dit leerproces om hun werk verder te vervolmaken, kunnen de Wmo-raden onverminderd goed gebruiken.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Diane BulsinkSenior onderzoeker
  • Rob Lammerts

Thema's

Deel deze publicatie op: