Wonen naar wens

Cliënten van gezinsvervangende tehuizen zelf aan het woord
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
In het woonwensenonderzoek zijn cliënten van Gezinsvervangende Tehuizen (GVT) van Stichting Bollenstreek zelf aan het woord over hoe ze willen wonen, waar ze willen wonen en welke begeleiding ze willen hebben. Het woonwensenonderzoek is niet enkel een onderzoek naar woonwensen. Het is veel meer dan dat. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er gepraat en nagedacht over wonen door cliënten, hun ouders/vertegenwoordigers, hun (persoonlijk) begeleiders en anderen.

Binnen de instelling is iedereen als het ware in beweging gebracht. Daarbij komt dat ook het inschakelen van eigen medewerkers van de stichting als interviewers een dynamiek op gang heeft gebracht, die anders nooit bereikt was. Door de unieke aanpak van het onderzoek is er al in een vroeg stadium gezorgd dat er met de resultaten ook daadwerkelijk iets gedaan wordt.

Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de geïnterviewde cliënten in een GVT wil blijven wonen. De overige cliënten geven de voorkeur aan een andere woonvorm, waarbij de eengezinswoning het meest populair is.

Onderzoekers

  • Bianca Winants

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: