Wmo en het nut van een beschermingsarrangement

Wmo Essay 2
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Binnen de Wmo zoeken gemeenten naar nieuwe vormen van lokale besturing als alternatief voor het enkel topdown besturen. De samenwerking tussen overheid, instellingen en particuliere initiatieven krijgt opnieuw, deels via horizontale verhoudingen, vorm. Met de Wmo is de gemeentelijke taak om burgers te ondersteunen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie versterkt. De meer horizontale netwerksamenleving vraagt om andere sturingsmechanismen en vormen van bescherming dan een meer verticaal gestructureerde samenleving.

Een beschermingsarrangement sluit hierop aan: het is niet alleen gericht op het vergroten van de veiligheid en beschermen tegen gevaar, maar ook op het versterken van de zelfbeschikking en de sociale bindingen van de te beschermen persoon. Het beschermingsarrangement is in dit Wmo Essay uitgewerkt voor de lokale aanpak van eergerelateerd geweld.

Thema's

Deel deze publicatie op: