Wijkvisie Beverwaard

Bouwstenen voor de versterking van samenlevingsopbouw
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Drie beheerders van de Rotterdamse wijk de Beverwaard – de deelgemeente IJsselmonde en twee woningbouwverenigingen – hebben samen een wijkvisie ontwikkeld. Uit die visie zijn maatregelen voortgekomen om de fysiek-ruimtelijke omgeving van deze redelijk recente nieuwbouwwijk te verbeteren. Ter aanvulling hiervan heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de sociale aspecten van de Beverwaard.

Met name is gekeken naar de aard en werking van de sociale infrastructuur en de functie die voorzieningen hebben voor bewoners. De wijze waarop formele en informele relaties op elkaar inspelen is een belangrijk kenmerk van die sociale infrastructuur. Het onderzoek laat gedetailleerd zien hoe in in de wijk werkzame professionals, kaderleden van bewonersorganisaties, en bewoners de woon- en leefsituatie waarderen.

Onderzoekers

  • Ad Raspe

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: