Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Eerste resultaten van een grootschalig onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 19-11-18
Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Bekend is dat minstens één op de dertig kinderen zich thuis niet veilig voelt. Maar krijgen die kinderen hulp? En zo ja, is die hulp effectief?

Uit een eerder onderzoek in de vier grote steden (G4) bleek een paar jaar geleden dat er nogal wat mis gaat. De G4 besloot daarop tot een vervolgonderzoek door het Verwey-Jonker Instituut.

Dit is de eerste factsheet in een reeks die gaat over de resultaten van het onderzoek in de dertien regio’s van Veilig Thuis. In deze factsheet geven we inzicht in de achtergrondkenmerken van de deelnemende gezinnen, de ernst van het geweld, hun trauma’s, welbevinden en ontvangen hulp in de eerste periode. De volgende factsheets gaan over het type geweld en de hulpverlening. Daarover kunnen we nu nog niets zeggen.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: