Werken met paraprofessionals

Adviezen voor beleid en praktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
In steeds meer wijken in Nederland zijn ze aan het werk: de paraprofessionals. Professionals hebben vaak hun handen vol aan het coördineren van projecten, het aansturen van de uitvoerenden en het verwerken van allerlei soorten administratie. Hulpverleners en welzijnswerkers zijn veelal in hun kantoor te vinden en hebben nauwelijks nog tijd om de mensen waarvoor ze werken in hun eigen omgeving op te zoeken. Daarnaast is het voor de veelal “witte” instellingen soms moeilijk of zelfs onmogelijk om bepaalde allochtone doelgroepen te bereiken. Het komt dan ook steeds vaker voor dat mensen uit de doelgroep zelf ingezet worden om hun eigen achterban te bereiken. Deze paraprofessionals doen een groot deel van het uitvoerende werk, zonder daarvoor opgeleid te zijn. Vaak leren zij het werk al werkende. Ze worden veelal aangesteld met een Melkertbaan of een andere gesubsidieerde baan, waarbij ze scholing en training geboden krijgen.

De brochure die voor u ligt gaat over deze mensen. Wat zijn paraprofessionals precies? Waarvoor kunnen ze ingezet worden? Waaraan moet de instelling voldoen om met paraprofessionals te werken?

In deze brochure vindt u een antwoord op deze en nog meer vragen. De brochure is gebaseerd op een omvangrijk onderzoek van de PEWA naar paraprofessionals. Het onderzoek levert zowel theoretische als praktisch toepasbare informatie op. Om de praktische informatie toegankelijker te maken, geeft de PEWA deze brochure uit voor beleidsmakers, instellingen en professionals die overwegen met paraprofessionals te gaan werken. In deze brochure vindt u naast concrete informatie uit het onderzoek, suggesties en adviezen om het werken met paraprofessionals succesvol te laten verlopen. Tevens vindt u in deze brochure een overzicht van wie wat doet op dit terrein, en worden de organisaties die iets voor u zouden kunnen betekenen u met adres en contactpersoon aangereikt.

Onderzoekers

  • Suzanne Tan

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: