Werken in werknemerscoöperatie Schoongewoon

Resultaten enquête en groepsgesprekken
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 09-05-17
Start Foundation vroeg ons onderzoek te doen naar de werknemerscoöperatie Schoongewoon. Wat betekent het voor medewerkers om voor deze coöperatie te werken?

We ondervroegen coöperatiemedewerkers van vestigingen in Delft, Den Haag en Rotterdam. Zij legden uit dat de meerwaarde van de coöperatie vooral zit in de medezeggenschap, het kunnen meebeslissen over zaken. De tevredenheid komt ook doordat de coöperatie met resultaatafspraken werkt en niet met een vast omschreven takenlijst. Ook biedt de coöperatie de medewerkers perspectief om te groeien in hun werkzaamheden en in hun eigenwaarde. Lees het rapport voor meer resultaten en de uitgebreide conclusie.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: