Werken in werknemerscoöperatie Schoongewoon

Resultaten enquête en groepsgesprekken
PublicatiesGepubliceerd op: 09-05-17
Start Foundation vroeg ons onderzoek te doen naar de werknemerscoöperatie Schoongewoon. Wat betekent het voor medewerkers om voor deze coöperatie te werken?

We ondervroegen coöperatiemedewerkers van vestigingen in Delft, Den Haag en Rotterdam. Zij legden uit dat de meerwaarde van de coöperatie vooral zit in de medezeggenschap, het kunnen meebeslissen over zaken. De tevredenheid komt ook doordat de coöperatie met resultaatafspraken werkt en niet met een vast omschreven takenlijst. Ook biedt de coöperatie de medewerkers perspectief om te groeien in hun werkzaamheden en in hun eigenwaarde. Lees het rapport voor meer resultaten en de uitgebreide conclusie.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: