Werken aan draagvlak voor internationale samenwerking

Kennis, houding en gedrag van deelnemers aan door NCDO gesubsidieerde bijeenkomsten en nieuwe media
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Wat is de invloed van gesubsidieerde activiteiten die tot doel hebben het draagvlak voor internationale samenwerking te vergroten? Naar deze vraag deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek voor de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). NCDO is een kenniscentrum dat bijeenkomsten subsidieert en nieuwe media inzet rondom mondiaal burgerschap.

In dit rapport staan de onderzoekers stil bij de achtergrond van deelnemers aan de activiteiten en bij hun affiniteit met internationale samenwerking. Ook wordt duidelijk of deelname aan de activiteiten invloed heeft gehad op hun inzet voor internationale samenwerking. De uitkomsten zijn afgezet tegen die van de Barometer Internationale Samenwerking 2010. De affiniteit met internationale samenwerking onder de deelnemers is aanmerkelijk hoger dan die onder de respondenten van de Barometer. De deelname aan bijeenkomsten en nieuwe media blijkt vooral tot een verdieping te leiden van het draagvlak voor internationale samenwerking.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • Rianne Verwijs

Thema's

Deel deze publicatie op: