Welzijnswerk is een vak

Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
In 2006 en 2007 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van FCB bij drie welzijnsorganisaties de in de praktijk verworven competenties van uitvoerende werkers getoetst aan de beroepenstructuur ‘Klaar voor de toekomst.’ Ook is nagegaan wat de lacunes en behoeften aan scholing zijn.

Op basis van zijn onderzoek heeft het instituut drie algemene doelstellingen geformuleerd voor een landelijk programma professionalisering welzijnswerk. Deze doelstellingen hebben als basis gediend voor de kerndoelstellingen van het Programma Professionalisering van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken:

  1. Investeren in onvoldoende ontwikkelde competenties, zowel generieke als vakspecifieke (en beroepspecifieke), zoals uitgewerkt in de beroepenstructuur.
  2. Investeren in een basispakket van resultaatgerichte, effectieve en veelbelovende methoden die alle werkers beheersen.
  3. Investeren in positieverbetering van de branche door toekomstgericht en ondernemend te opereren.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Nanne Boonstra
  • Rally Rijkschroeff

Thema's

Deel deze publicatie op: