Jeugdbeleid Albrandswaard

Onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie Albrandswaard
PublicatiesGepubliceerd op: 07-01-15
Welke lessen zijn te leren uit het in de periode 2009-2013 gevoerde jeugdbeleid? Dit is de belangrijkste vraag die wordt beantwoord in dit rapport over het jeugdbeleid van de gemeente Albrandswaard.

Daarnaast zijn ook de plannen voor het toekomstig jeugdbeleid getoetst. Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie Albrandswaard uitgevoerd met als aanleiding de inmiddels nieuw ingevoerde Jeugdwet. Binnen deze nieuwe wet worden gemeenten verantwoordelijk voor het volledige jeugdbeleid. De gemeente biedt dan onder meer hulp en ondersteuning bij (ernstige) opvoed- en opgroeiproblemen.

Onderzoekers

  • Rob Gilsing
  • Freek Hermens

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: