We doen het nu zelf

Receptuur voor zelfinitiatief in buurthuizen in zelfbeheer
PublicatiesGepubliceerd op: 01-05-14
We hebben onderzoek gedaan naar wat zelfinitiatief mogelijk maakt in vier buurthuizen in zelfbeheer. Dit boekje biedt zicht op receptuur; welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn. Hoe deze kwaliteiten zich (kunnen) laten zien, hangt samen met de specifieke context van de locatie, zoals de ligging, bedrijvigheid in de buurt, bevolkingssamenstelling van de wijk, ontstaansgeschiedenis, betrokkenheid van gemeente en maatschappelijke organisaties. Deze kwaliteiten kunnen helpen bij het nadenken over het zetten van de juiste stappen in het proces dat mensen met elkaar gaan bij het opzetten en behouden van een buurthuis in zelfbeheer.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: