Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders

update
PublicatiesGepubliceerd op: 07-04-20
Dit Wat werkt bij-dossier is een overzicht van werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van statushouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt weergeeft.

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en psychische gezondheid, leiden tot armoede en schuldenproblematiek en een beperkt sociaal netwerk. Ook leidt het landelijk tot negatieve gevolgen voor de financiën en sociale cohesie. Dit Wat werkt bij-dossier helpt je om ervoor te zorgen dat statushouders aan de slag kunnen en deel kunnen nemen aan de samenleving.

De belangrijkste resultaten zijn gebundeld in een infographic. Download deze infographic.

Zie ook het artikel

51 pag
2020

Download via KIS

Onderzoekers

 • Kirsten TinnemansOnderzoeker
 • Elisa van Gent
 • Bora Avrić
 • Nada de Groot

Met medewerking van

 • Lineke van Hal
 • Ruth van Vugt

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: