Wat hebben geweldplegers gemeen?

Een typologie van plegers van geweld tegen de publieke taak en van publiek geweld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Deze publicatie bevat de resultaten van een verkennend onderzoek naar kenmerken van geweldplegers, de context van incidenten en interventies die instanties met een publieke taak hanteren om verbaal en fysiek geweld tegen te gaan. Opdrachtgevers waren het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma Geweld in het (semi-) publieke domein van het ministerie van Justitie.

De onderzoekers presenteren een typologie van geweldplegers en lichten verschillen tussen publiek geweld en geweld tegen de publieke taak toe. Ze onderscheiden zes typen geweldplegers: de machteloze gefrustreerde, het korte lontje, de verwarde, geweld als leefstijl, de beïnvloedbare jongere en de incidentele pleger onder invloed. De zes typen verschillen in persoonskenmerken, sociale context en situationele kenmerken.

De typologie bevestigt het belang van een dadergerichte aanpak voor geweldplegers. De indeling biedt aanknopingspunten om meer toegesneden op de persoon te signaleren en interveniëren. Organisaties met een publieke taak krijgen zicht op de geweldplegers die zij in hun dagelijkse werk kunnen tegenkomen. Door een koppeling tussen de typen geweldplegers en interventies zijn interventies en maatregelen om geweld tegen te gaan in de toekomst gerichter in te zetten.

Onderzoekers

  • Lisanne Drost
  • Wouter Roeleveld

Met medewerking van

  • Erik-Jan NapExtern

Thema's

Deel deze publicatie op: