Warkelijk Waor

Onderzoek naar economische en sociale participatie en het voorzieningengebruik door bewoners van kleine dorpen in Midden-Drenthe
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Wonen en leven in kleine dorpen stelt de bewoners in hoge mate tevreden. Bewoners kiezen voor wonen in een klein dorp. Ze accepteren een lager voorzieningenpeil omdat daar veel goeds tegenover staat, zoals sociale kwaliteit. Die uit zich in een sterke verbondenheid tussen bewoners, in burenhulp, participatie in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Dorpshuizen vormen het hart van het dorpsleven. Ze bieden een plek voor ontmoeting en contact, verlenen onderdak aan het verenigingsleven en verschillende sociale voorzieningen.

Dit zijn enkele opvallende conclusies uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de participatie van bewoners en het feitelijk gebruik van voorzieningen in kleine dorpen in Midden-Drenthe. Voor het onderzoek zijn bewoners van vijf dorpen uitvoerig bevraagd.

De uitkomsten van het onderzoek werpen een nieuw licht op de vraag hoe bewoners van kleine dorpen omgaan met elkaar, met hun dorp en met het vaak schrale voorzieningenpeil. De resultaten bieden steun aan een regionale benadering van het voorzieningenbeleid, en schetsen een nieuw perspectief voor het behoud van de voorzieningen. Cruciaal daarin blijft een scherp oog voor de lokale mogelijkheden, zoals de specifieke rol die dorpshuizen kunnen vervullen in kleine dorpen.

Van de publicatie wordt alleen de samenvatting beschikbaar gesteld via internet. Onder volledige tekst vindt u het supplement van deze publicatie. Deze wordt alleen via internet aangeboden.

Onderzoekers

  • Gülşen Doĝan
  • Rob Lammerts

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: