Vrouwen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland

Een kwalitatief onderzoek naar hun leefsituatie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Over de maatschappelijke positie van vrouwen met een lichamelijke functiebeperking is uit onderzoek inmiddels het een en ander bekend. Veel minder weten we hoe zij hun leefsituatie ervaren. Hoe tevreden zijn vrouwen met een lichamelijke functiebeperking over hun leven, welke knelpunten ondervinden zij en welke wensen hebben zij voor verbetering van hun situatie?

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek gehouden waarin gehandicapte vrouwen zijn geïnterviewd over hun levensgeschiedenis en de beleving van hun huidige situatie.

De rapportage Vrouwen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland. Een kwalitatief onderzoek naar hun leefsituatie verschijnt in twee delen.

Dit hoofdrapport schetst de ervaringen en problemen van de eenenvijftig onderzochte vrouwen. Sommige besproken levensaspecten liggen in het maatschappelijk domein (zoals opleiding en arbeid), andere in het persoonlijke domein (zoals relatievorming en moederschap).

De voornaamste uitkomst van de interviews is dat gehandicapte vrouwen veelal hun plek in de samenleving hebben moeten bevechten. Vaak vinden zij zelf oplossingen voor de ervaren knelpunten, hoewel dat met veel en pijn en moeite gepaard kan gaan. Dat komt niet alleen door belemmeringen die hun lichamelijke conditie hen oplegt. Obstakels in de fysieke omgeving (ontoegankelijkheid) en in de sociale omgeving (geringschattende bejegening) vormen extra beletsels bij hun participatie in de samenleving. Het gevolg is dat gehandicapte vrouwen niet zelden onder hun niveau van kunnen functioneren, waardoor hun talenten onderbenut blijven.

De Samenvatting en conclusies zijn apart verschenen in de publicatie Vrouwen met een lichamelijke functiebeperking in Nederland Samenvatting en conclusies.

Onderzoekers

  • Klaas Gorter
  • Uschi Janssen

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: