Vrijwilligerswerk voor mensen met een lichamelijke functiebeperking

Implementatie van een bemiddelings- en begeleidingstraject
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Begin 2000 zijn in drie steden Almelo, Breda en Nijmegen pilotprojecten gestart voor de bemiddeling en begeleiding van mensen met een lichamelijke functiebeperking naar vrijwilligerswerk NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) organiseerde en ondersteunde de projecten, de evaluatie lag in handen van het Verwey-Jonker Instituut. Later sloot sVM (stichting Vrijwilligersanagement) zich aan met een proefproject in Dordrecht. Vrijwilligerswerk voor mensen met een lichamelijke functiebeperking biedt een systematische terugblik op de inspanningen en resultaten van deze projecten.

Zie ook de publicatie Drempelloos vrijwilligerswerk verkrijgbaar bij Platform Vrijwillige Inzet

Onderzoekers

  • Jan Foolen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: