Vrijwilligerswerk, jeugd en sociale kwaliteit in Flevoland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
Provinciale Staten van Flevoland hebben besloten om bijzondere aandacht te besteden aan de sociale kwaliteit van de provincie Flevoland. In dit kader heeft de provincie aan het Verwey-Jonker Instituut opdracht verleend voor een onderzoek naar Vrijwilligerswerk, jeugd en sociale kwaliteit in Flevoland. Doel is het verkennen van mogelijkheden tot strategische planvorming op de themagebieden van vrijwilligersbeleid en sociale netwerken en kinderen en jongeren.

Naast de omgevingsverkenning maakt een theoretische studie naar begrippen als sociale infrastructuur en sociale kwaliteit deel uit van het onderzoek. Maatschappelijke organisaties en burgers leverden een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van voorstellen ter verbetering van de sociale kwaliteit van Flevoland. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor experimentenprogramma’s. De onderzoekers adviseren de provincie om bij de ontwikkeling en uitvoering van deze programma’s samen te werken met de gemeenten en daarbij het aanwezige sociaal kapitaal in de provincie zo veel mogelijk te benutten.

Onderzoekers

 • Rally Rijkschroeff
 • Henk Jan van Daal
 • Greet Hettinga
 • Gui van Hooijdonk
 • L. Willems

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: