Vrijwilligerswerk, een kans voor inburgering

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Inburgering vormt een centraal vraagstuk bij de opvang van nieuwkomers en een belangrijk aspect van inburgering is deelnemen aan het arbeidsproces. Helaas is dat in veel gevallen moeilijk te realiseren. Andere vormen van inburgering zijn hierdoor extra gewenst. Het creëren van een aanbod vanuit vrijwilligersorganisaties kan in dit verband een goede mogelijkheid bieden voor succesvolle inburgering.

In Apeldoorn, Beverwijk, Breda en Rotterdam werden nieuwkomers bij wijze van proef ingeschakeld in het vrijwilligerswerk. Het onderzoek was erop gericht hiervan een beeld te schetsen. Welke nieuwkomers namen deel aan deze projecten, wat waren hun verwachtingen en ervaringen? Hoe gingen vrijwilligersorganisaties om met deze nieuwe vrijwilligers, welke knelpunten deden zich hierbij voor?

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat vrijwilligerswerk een goed instrument voor inburgering kan zijn. De genoemde proefprojecten hebben intussen al in veel andere gemeenten navolging gekregen.

Onderzoekers

  • Wolfgang BeckExtern

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: