Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
In opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft het Verwey-Jonker Instituut zich verdiept in de toekomst van de vrijwillige inzet. Het baseert zich daarbij op eerder onderzoek van het instituut naar vrijwilligerswerk uit 2006. Ook zijn experts geraadpleegd. De verkenning wijst enkele trends aan die bepalend zullen zijn voor de vrijwillige inzet in de nabije toekomst. Het belangrijkste is de toenemende spanning tussen de vraag en het aanbod van vrijwilligers, alsmede de problemen van vrijwilligersorganisaties en lokale overheden om hier adequaat op in te spelen.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Katja van Vliet

Thema's

Deel deze publicatie op: