Vrijwillig beloond

Een onderzoek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Dagelijks verrichten vrijwilligers talloze werkzaamheden in maatschappelijke organisaties. Wie een kleine wandeling maakt door een buurt komt al gauw langs diverse locaties waar vrijwilligers actief zijn: de sportclub, de kerk, de moskee, de school, het buurthuis en het verzorgingshuis. Vrijwilligers voeren allerlei werkzaamheden uit die aanvullend of ondersteunend zijn bij het werk van betaalde krachten en mantelzorgers. Het gaat om bestuurlijk werk, administratieve taken, klusjes uitvoeren, vervoer bieden, informatie geven, collecteren, bezoek afleggen en gezelschap houden, maar ook om actie voeren of belangen behartigen van burgers of dieren.

Vrijwilligerswerk heeft veel functies. Het kan de samenleving leefbaarder maken, het kan ten goede komen aan burgers, maar ook aan vrijwilligers zelf. Ze leggen contacten, bouwen sociale netwerken op en doen vaardigheden op. Teneinde de vrijwillige inzet van burgers te stimuleren, zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje te zetten. Wat we niet weten is hoe vrijwilligers deze vormen van erkenning en waardering beoordelen. En of de vormen van waardering ertoe leiden dat bestaande vrijwilligers worden behouden voor het werk, of dat nieuwe vrijwilligers zich melden.

Deze publicatie geeft een inventarisatie van de diverse vormen van erkenning en waardering van vrijwilligers in Nederland en een aantal andere landen. Ook zijn de wensen van vrijwilligers in beeld gebracht. Daarnaast biedt het rapport inzicht in de mogelijkheden van bedrijven, fondsen, gemeenten en andere organisaties om aan de wensen en behoeften tegemoet te komen.

Het onderzoek heeft bovendien een aantal concrete ideeën opgeleverd, waarover bij CIVIQ een aparte folder is verschenen als handreiking aan vrijwilligersorganisaties en andere betrokkenen.

Onderzoekers

  • Esther Plemper
  • Norbert Broenink
  • Marieke Wentink

In samenwerking met

Drs. Saskia van Grinsven

Drs. Marie-José Vervest

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: