VraagWijzer

Transparantie en toegankelijkheid
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Samenvattende rapportage van het meerjaren onderzoeksprogramma VraagWijzer (1999-2003), dat het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Acquest heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uit onderzoeken van de Consumentenbond en Zorgonderzoek Nederland (ZonMw) blijkt dat burgers met hun vragen en problemen nog steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd en aankloppen bij instanties waar ze niet thuis horen. Dat kost tijd, geld en ergernis. VraagWijzer is een aanpak waarbij drie functies centraal staan: vraagverduidelijking, transparantie van de voorzieningen en toegang tot een passend aanbod. In 1999 is het ministerie van VWS begonnen met de ontwikkeling van het Loket zorg en welzijn (toen nog onderdeel van het Overheidsloket 2000), een initiatief van de rijksoverheid met als doel de ontwikkeling van de eenloketfunctie voor informatieve dienstverlening met een optimale inzet van ICT. Vanaf 2001 is dit project overgegaan in VraagWijzer.

Het ministerie van VWS heeft de ontwikkeling van VraagWijzer ondersteund via een meerjaren Research & Development (R&D) programma. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten daarvan gepresenteerd: vraagpatronen en vraagafhandeling (hoofdstuk 2), programma van eisen VraagWijzer (hoofdstuk 3), en ICT-bouwstenen VraagWijzer (hoofdstuk 4).

De onderzoekers hebben een database gemaakt om de hoeveelheid voorbeelden van virtuele informatieproducten te vergemakkelijken. Deze database is op cd-rom bij de gedrukte versie van het rapport gevoegd.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff
  • William Goossen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: