Vraagsturing in de welzijnssector

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-96

Vraagsturing in de welzijnssector


Deze publicatie is helaas uitverkocht

1996

ISBN 90 71973 57 3
58 pag.

Landelijk inventarisatie-onderzoek

Voor een eigentijds lokaal, vraaggestuurd sociaal beleid is een onafhankelijke positie en inbreng van burgers als ‘derde partner’ naast gemeente en instellingen gewenst. In opdracht van het Ministerie van VWS, Directie Sociaal Beleid is in 1996 het ontwikkelingstraject ‘Consumentenbeleid voor de welzijnssector’ gestart. Het traject besteedt aandacht aan:

  • een landelijke inventarisatie van nieuwe vraagsturingsinstrumenten op lokaal niveau;
  • de opzet en implementatie van twee pilotprojecten kwaliteitspanels;
  • optimalisering en beschrijving van de instrumenten stadspanel en visitatie.

Het rapport vraagsturing in de welzijnssector brengt de driehoek van vraagsturing in de welzijnssector op lokaal niveau in kaart. Het biedt een overzicht van de instrumenten die in ruim vijftig gemeenten zijn of worden ontwikkeld.

Thema's