Voorzieningen ter bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen ter bevordering van de arbeidsdeelname van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Cijfers over het gebruik en de effectiviteit van de voorzieningen nemen hierbij een centrale plaats in.

Aan de ene kant gaat het om wettelijke en bestuurlijke overheidsmaatregelen die op dit doel gericht zijn (reïntegratie-instrumenten). In de loop der tijd zijn er door de overheid tal van maatregelen in dit opzicht genomen, die alles bij elkaar een onoverzichtelijke lappendeken hebben opgeleverd. De resultaten van dit beleid zijn moeilijk te bepalen, mede omdat de informatievergaring en -verstrekking over gebruik en effectiviteit van deze instrumenten ontoereikend is. Met de recent aangenomen Wet op de Reïntegratie wordt beoogd het conglomeraat van rentegratie-instrumenten te stroomlijnen. De hoofdlijnen van de wet en de daarover gevoerde discussie worden beschreven.

Aan de andere kant zijn er in de samenleving en het bedrijfsleven tal van concrete activiteiten die gericht zijn op het vinden of behouden van een arbeidsplaats voor arbeidsgehandicapten. Veel van deze activiteiten gaan uit van particulier initiatief en staan los van het overheidsbeleid. In het rapport wordt een indruk gegeven van het scala aan mogelijkheden dat in dit opzicht bestaat. Aan het slot van het rapport wordt ingegaan op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor mensen met beperkingen, zowel in Nederland als in het buitenland. Van de Amerikaanse ervaringen kan geleerd worden dat een grote inspanning nodig is om te voorkomen dat schoolverlaters met beperkingen buiten de boot vallen.

Onderzoekers

  • C.P. van Gelder

Thema's

Deel deze publicatie op: