Voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle

Prevalentie en implicaties voor beleid
PublicatiesGepubliceerd op: 15-11-18
Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Beke voerden in opdracht van de gemeente Zwolle onderzoek uit naar de voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle en de implicaties daarvan voor het preventiebeleid. In dit rapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek dat middels een enquête onder jongeren en interviews met jongeren, eerstelijnsprofessionals, sleutelfiguren en beleidsmedewerkers is uitgevoerd.

Het rapport bestaat uit drie delen. In deel 1 geven we antwoord op de vraag welke voedingsbodems voor radicalisering in Zwolle aanwezig zijn. In deel 2 gaan we in op de vraag in hoeverre de gemeente Zwolle in haar beleid al aandacht heeft voor het tegengaan van deze voedingsbodems. In deel 3 staan we tot slot stil bij de gevolgen van deze bevindingen voor de preventie van radicalisering en doen we aanbevelingen voor beleid.

Onderzoekers

  • Rozetta Meijer
  • Tom van Ham
  • Maaike van Kapel
  • Jolijn Broekhuizen
  • Anton van Wijk

Thema's

Deel deze publicatie op: