Verzakelijking in de welzijnssector: ideaal of catastrofaal?

Onderzoek naar verzakelijking en professionaliteit in het algemeen maatschappelijk werk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Uit de literatuur blijkt dat er veel is geschreven over marktwerking en verzakelijking in de welzijnssector. Onderzoek naar wat de mensen in het werkveld er zelf van vinden, is echter nauwelijks verricht. Dit verkennende onderzoek biedt naast een theoretisch kader de neerslag van een aantal diepte-interviews nemen met directeuren van AMW-instellingen, ambtenaren van gemeenten (subsidiegevers van het AMW) en de maatschappelijk werkers zelf. Uiteindelijk moesten die een antwoord bieden op de volgende vraag: Wat is de invloed van de verzakelijking op de professionele rol van de maatschappelijk werkers?

Een van de opvallendste resultaten uit de interviews is dat maatschappelijk werkers aangeven dat zij niet direct hinder ondervinden van de verzakelijking. Maatschappelijk werkers moeten de laatste jaren al hun werkzaamheden kunnen verantwoorden en sommigen moeten aan een bepaalde productienorm voldoen. Toch vindt men het eigenlijke werk, in de spreekkamer, ten overstaan van de cliënt, niet wezenlijk veranderd.

Dit is een afstudeeronderzoek naar verzakelijking en professionaliteit in het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).

Onderzoekers

  • Irene Jonker

Thema's

Deel deze publicatie op: