Vertrouwen van jongeren in instituties

Onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek
PublicatiesGepubliceerd op: 27-02-18
Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen.

Omdat er nog weinig bekend is over het vertrouwen van jongeren in instituties, heeft KIS daar onderzoek naar gedaan. We onderzochten in hoeverre jongeren vertrouwen hebben in drie instituties: de politie, het onderwijs en de politiek. En bekeken welke factoren dit vertrouwen beïnvloeden.

Het blijkt dat het merendeel van de onderzochte jongeren vertrouwen heeft in deze instituties. Toch is dit vertrouwen niet onder alle groepen jongeren even groot. Dit rapport geeft inzicht in verschillen tussen groepen. En het laat zien welke factoren een rol spelen bij de mate van vertrouwen. Tot slot geven we aanbevelingen voor instituties om het vertrouwen van jongeren te behouden dan wel terug te winnen.

ISBN 978-90-5830-870-2
2018

Download via KIS

Onderzoekers

 • Maaike van Kapel
 • Sahar Noor
 • Jolijn Broekhuizen

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: