Vertrouwen door dialoog

Balans van vier jaar Utrechtse wijkaanpak
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Utrecht heeft een jarenlange traditie als het gaat om bewonersparticipatie. Met het programma ‘Wijkaanpak in uitvoering’ gaf de gemeente Utrecht in 2002 een nieuwe impuls aan het wijkgerichte werken. Het doel is het vergroten van het vertrouwen en de betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur. Om dit doel te bereiken zijn verschillende instrumenten ontwikkeld: het wijkprogramma, de wijkwethouder, het wijkspreekuur, de wijkraad, wijkraadpleging en bezoeken van de gemeenteraad aan de wijk. De instrumenten vormen samen de ‘Wijkaanpak in uitvoering’.

Eind 2005 maakten de Afdeling Bestuursinformatie van de gemeente Utrecht en het Verwey-Jonker Instituut de balans op van de mate waarin het bestuur van de gemeente Utrecht erin is geslaagd de Utrechtse burger meer te betrekken bij het lokale bestuur en het vertrouwen in dit bestuur te vergroten. Dit rapport bevat de bevindingen van de onderzoekers over de resultaten en effecten van vier jaar wijkaanpak in uitvoering. Daaruit komt naar voren dat de wijkaanpak een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van het beoogde doel. Ook zijn een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Een van de belangrijkste is de noodzaak van het versterken van de dialoog tussen wijkraden en de ambtelijke diensten van de gemeente Utrecht.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Rob Lammerts

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: