Versterking toezicht jeugd

Het functioneren van toezicht van jeugdreclassering op de bijzondere voorwaarden jeugd nader beschouwd
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Sinds 1995 kent Nederland een landelijk dekkende jeugdreclassering. Reclasseringstoezicht betreft de controle en begeleiding van jongeren binnen een strafrechtelijk kader. Er is de afgelopen tien jaar, onder meer door de invoering van het Handboek jeugdreclassering, veel verbeterd in methodiek en uitvoering.

Reclasseringsmedewerkers werken professioneler. Zowel inhoudelijk als in de samenwerking rondom toezicht valt er echter nog veel te verbeteren. Het Programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid & Justitie is samen met ketenpartners op zoek gegaan naar concrete acties om het toezicht jeugd te versterken.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe het toezicht op de bijzondere voorwaarden jeugd functioneert. Wat zijn de voornaamste werkzame mechanismen en hoe verhouden deze zich tot recent beleid? Ook zijn internationale inzichten meegenomen. Bijvoorbeeld het werken met human & social capital (wat kunnen mensen en hun omgeving zelf) en desistance (waarom stoppen mensen met het plegen van criminaliteit). Bovendien is in dit rapport de visie verwerkt van experts op het toezicht en de ketenprocessen. Het rapport maakt de state of the art van toezicht jeugd inzichtelijk en biedt aanknopingspunten voor werkzaam toezicht in de toekomst.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: