Versterken positie jongeren van Somalische herkomst

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 26-01-16

Versterken positie jongeren van Somalische herkomst

Jolijn Broekhuizen
Freek Hermens
Anna Wróblewska

Download
2015
ISBN 978-90-5830-703-3

Preventie om vatbaarheid voor radicalisering te verminderen

Een gedeelte van de Somalische jongeren in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie, zo bleek het afgelopen decennium uit verschillende statistieken en onderzoeken. De jongeren nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en Somalische gezinnen zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten. Deze kwetsbare positie was voor de organisatie Somali Institute for Research, Aid and Development (SIRAD) aanleiding om Kennisplatform Integratie & Samenleving te vragen of er specifieke risicofactoren zijn waardoor Somalische jongeren meer vatbaar zijn voor radicalisering. En wat hier eventueel preventief aan gedaan zou kunnen worden.

Uit deze verkenning blijkt dat jongeren van Somalische herkomst in Nederland op verschillende domeinen kwetsbaar zijn. En dat dit kan leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor radicalisering. Ook blijkt dat er met preventie veel te winnen is. Opvoedondersteuning aan ouders kan er bijvoorbeeld toe leiden dat kinderen makkelijker met hun ouders kunnen praten over zaken als cultuurverschillen, religieuze kwesties en (ervaren) discriminatie. Dialoog, zowel binnen als buiten de gemeenschap, kan zorgen voor een uitlaatklep waardoor ze zich meer thuis voelen in de Nederlandse samenleving. En dat taboes bespreekbaarder worden, zoals behoefte aan psychische ondersteuning voor traumatische ervaringen tijdens de oorlog of vlucht.

http://www.kis.nl/publicatie/versterken-positie-jongeren-van-somalische-herkomst

Onderzoekers

 • Jolijn Broekhuizen

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema