Versterken positie jongeren van Somalische herkomst

Preventie om vatbaarheid voor radicalisering te verminderen
PublicatiesGepubliceerd op: 26-01-16
Een gedeelte van de Somalische jongeren in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie, zo bleek het afgelopen decennium uit verschillende statistieken en onderzoeken. De jongeren nemen een achterstandspositie in op het gebied van onderwijs en werk en Somalische gezinnen zijn kwetsbaar door cultuur- en generatieconflicten. Deze kwetsbare positie was voor de organisatie Somali Institute for Research, Aid and Development (SIRAD) aanleiding om Kennisplatform Inclusief Samenleven te vragen of er specifieke risicofactoren zijn waardoor Somalische jongeren meer vatbaar zijn voor radicalisering. En wat hier eventueel preventief aan gedaan zou kunnen worden.

Uit deze verkenning blijkt dat jongeren van Somalische herkomst in Nederland op verschillende domeinen kwetsbaar zijn. En dat dit kan leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor radicalisering. Ook blijkt dat er met preventie veel te winnen is. Opvoedondersteuning aan ouders kan er bijvoorbeeld toe leiden dat kinderen makkelijker met hun ouders kunnen praten over zaken als cultuurverschillen, religieuze kwesties en (ervaren) discriminatie. Dialoog, zowel binnen als buiten de gemeenschap, kan zorgen voor een uitlaatklep waardoor ze zich meer thuis voelen in de Nederlandse samenleving. En dat taboes bespreekbaarder worden, zoals behoefte aan psychische ondersteuning voor traumatische ervaringen tijdens de oorlog of vlucht.

ISBN 978-90-5830-703-3
2015

Download via KIS

Onderzoekers

 • Jolijn Broekhuizen
 • Freek Hermens
 • Anna Wróblewska

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: