Vernieuwing van jeugdbeleid en ouderenzorg in de Kop van Noord-Holland

Een onderzoek naar zes projecten in het kader van de plattelandsvernieuwing
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
In het kader van de plattelandsvernieuwing zijn de afgelopen jaren op initiatief van het Gewest Kop van Noord-Holland zes projecten opgezet. Het gaat om vijf projecten op het gebied van de ouderenzorg (o.a. rond indicatiestelling en zorgcoördinatie) en één op dat van het preventief jeugdbeleid. Het Gewest Kop van Noord-Holland heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven de projecten te beschrijven en te evalueren.

De brede onderzoeksvragen waarop in dit verslag antwoord wordt gegeven luiden als volgt:

 1. Welke bijzondere omstandigheden en voorwaarden spelen een rol bij het tot stand brengen van een preventief jeugdbeleid en een breed ouderenbeleid in een typisch plattelandsgebied als de Kop van Noord-Holland?
 2. Welke conclusies kunnen voor het Gewest Kop van Noord-Holland getrokken worden in de zin van gehaalde of nog te halen doelen? Op welke punten lopen de vernieuwingsprocessen goed en waar niet goed?
 3. Welke bijzondere omstandigheden en voorwaarden en welke succes- en faalfactoren zijn uit de ervaringen in het Gewest Kop van Noord-Holland af te leiden die ook in andere plattelandsregio’s een rol kunnen spelen bij het vorm geven aan preventief jeugdbeleid en een beleid dat ouderen mogelijkheden biedt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen?

Onderzoekers

 • Henk Jan van Daal

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: