Verklaring over de openbaarheid van ons onderzoek

PublicatiesGepubliceerd op: 07-12-17
Neutraliteit, integriteit én relevantie staan bij het Verwey-Jonker Instituut hoog in het vaandel. Dat betekent dat ons werk controleerbaar moet zijn.

Daarbij past het in onze missie om richting te geven aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken. Het is daarom belangrijk dat iedereen onze onderzoeksresultaten kan inzien. Om die reden gaan we standaard uit van de openbaarmaking van methoden, resultaten en conclusies van onderzoek. Wel hanteren we een strikt beleid voor de bescherming van onze (ruwe) data.

In een enkel geval kan er voor opdrachtgevers redenen zijn om af te zien van publicatie of andere vormen van openbaarheid. Het Verwey-Jonker Instituut gaat daarmee akkoord als dit vóór de aanvang van een project duidelijk is afgesproken. Bovendien is publicatie niet per se aan de orde in geval van niet- wetenschappelijke activiteiten, zoals in geval van direct advies of trainingsactiviteiten.

Bij openbaarmaking van een publicatie wordt door het instituut wel altijd rekening gehouden met wensen omtrent de datum, vorm en mate van publiciteit die wordt gezocht. De inhoud van zowel de publicatie als de communicatieberichten daarover komen echter altijd voor rekening van het instituut.

Deel deze publicatie op: