Verkenning beroepspraktijk Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Sinds februari 2007 kent Hogeschool Leiden een opleiding op hbo-niveau binnen het kennisdomein van de psychologie. Voor deze Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie blijkt grote belangstelling te bestaan. Hogeschool Leiden heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd de beroepspraktijk beter in beeld te brengen. De daaropvolgende verkenning betrof de stage- en beroepsmogelijkheden voor toegepaste psychologen, en de afstemming van de opleiding daarop.

Uit de interviews met het werkveld en de toetsing daarvan met betrokkenen uit de beroepspraktijk, universiteit en hogeschool, komen drie belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste wordt duidelijk dat er een groot werkveld is voor toegepaste psychologen. Ten tweede blijken het werkveld en de opleiding eenstemmig over de benodigde kerncompetenties. Een derde punt is dat er twee dominante kennisdomeinen te onderscheiden zijn: het individuele functioneren en het interpersoonlijke/ collectieve functioneren. De rapportage doet aanbevelingen om de opleiding te concentreren op vier werkterreinen, namelijk Arbeid en organisatie, Maatschappelijke participatie en veiligheid, Gezondheid en Zorg en Onderwijs en ontwikkeling. Dat biedt bovendien de mogelijkheid accenten aan te brengen in competenties en kennisdomeinen.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Myriam Vandenbroucke
  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: