Vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig en onrechtmatig overheidsoptreden

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-08

Vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig en onrechtmatig overheidsoptredenBestellen:
B&A Consulting bv


Auteurs:
Mr. A.G. Mein (B&A/Verwey-Jonker Instituut)
Mr. drs. L.F. Drost (Verwey-Jonker Instituut)
Mr. drs. L. Balogh (IVA)


Volledige tekst (pdf)200861 pag.
Een beeld van de praktijkDe huidige voorzieningen voor schadevergoeding na rechtmatig en onrechtmatig strafvorderlijk optreden staan ter discussie. Het ministerie van Justitie heeft dan ook een nieuwe regeling opgesteld: een concept wetsvoorstel voor een Wet schadecompensatie bij strafvorderlijk overheidsoptreden.


Voor een beter inzicht in de uitvoeringspraktijk is onderzoek gedaan naar de huidige praktijk van schadevergoeding voor strafvorderlijk optreden. Hiertoe zijn allereerst cijfermatige gegevens verzameld over de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding en geanalyseerd. Ook zijn 419 dossiers van schadezaken onderzocht. Ten slotte is met elf praktijkdeskundigen gesproken. Hiermee is antwoord gegeven op vragen als: hoeveel verzoeken om schadevergoeding worden ingediend, door wie en bij welk overheidsorgaan? Voor welk type strafvorderlijk optreden worden verzoeken om schadevergoeding ingediend, hoe worden deze afgehandeld en welke bedragen worden uitgekeerd? Het raport levert een bijdrage aan de uitwerking van het wetsvoorstel Schadecompensatie bij strafvorderlijk overheidsoptreden.http://www.bagroep.nl, over-ons/medewerkers/arnt_mein, over-ons/medewerkers/lisanne_drost


Thema's

Deel deze publicatie op: