Verdienen en krijgen

Resterende verdiencapaciteit bij de beoordeling van arbeidsongeschikten
PublicatiesGepubliceerd op: 17-04-95

De arbeidsongeschiktheidswetten bieden bescherming tegen verloren gegane verdiensten. Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, moet beoordeeld worden hoeveel verdiensten verloren zijn gegaan. Dit wordt berekend aan de hand van het verschil tussen het loon dat verloren is gegaan en het loon dat mogelijkerwijs te verdienen is in ander werk. Dit rapport gaat over de manier waarop berekend wordt welk loon er mogelijkerwijs te verdienen valt oftewel de berekening van de resterende verdiencapaciteit van een verzekerd. Geconcludeerd wordt dat allerlei wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidswetten geleid hebben tot een berekeningswijze die de verzekeringsgedachte geweld aan doet.

Onderzoekers

  • Caroline Rietbergen

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: