Verbreding gevraagd

Verkenning potentiële marktvraag verbredingsactiviteiten landbouw
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De multifunctionele landbouw is volop in ontwikkeling. In deze studie is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het marktpotentieel voor verbrede landbouwactiviteiten in beeld gebracht. Inzicht in deze marktpotenties is nodig om het beleid en initiatieven op het gebied van verbrede landbouw verder aan te scherpen en gerichte acties te kunnen ondernemen. De uitkomsten van de studie naar de marktpotenties zijn mede bedoeld als input voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Deze kan daarmee gericht zoeken naar (nieuwe) kansen en ontwikkelingen en zo beter inspelen op de (potentiële) vraag vanuit de markt.

Het onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van ECORYS, Aequator Groen & Ruimte en het Verwey-Jonker Instituut.

Onderzoekers

  • Michel BrieneExtern (ECORYS)
  • Koen OvermarsExtern (ECORYS)
  • Manfred WienhovenExtern (ECORYS)
  • Rob Lammerts
  • Michiel van AmersfoortExtern (Aequator)
  • Ellen GebbenExtern (Aequator)

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: