Verbinden door Voetbal – De Meern

Voetbalvereniging V.V. De Meern in beeld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en een aantal voetbalverenigingen in de regio Utrecht. Het doel is respectvolle omgangsvormen in en rondom het veld te bevorderen en de interetnische contacten tussen individuen en groepen te verbeteren. Ook moet het project bijdragen aan voldoende (gekwalificeerde) krachten binnen voetbalverenigingen.

In dit rapport beschrijven we de sociale situatie van de Utrechtse VV de Meern, aan de hand van enquêtes onder sporters, ouders van sporters en vrijwilligers. Samengevat kunnen we stellen dat VV de Meern een goed functionerende vereniging is. De club vervult een belangrijke sociale functie in de stad Utrecht. Wel zijn er nog enkele zaken die aandacht verdienen. Allereerst is er een tekort aan vrijwilligers en niet alle vrijwilligers lijken over de benodigde competenties te beschikken. Andere aandachtspunten zijn de bekendheid met de huisregels van de club, de perceptie van ongewenst gedrag op de voetbalvereniging door ouders en de agressie op de vereniging die volgens de leden, ondanks de goede sfeer, te hoog is.

Onderzoekers

  • Nanne Boonstra
  • Niels HermensSenior onderzoeker
  • Eelco Koot
  • Stijn Verhagen

Thema's

Deel deze publicatie op: