‘Veiligheid gegarandeerd’ en ‘Privacy gered’

Twee voorstelbare toekomstbeelden in Nederland anno 2030
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
In onze samenleving is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een grondrecht waar burgers zich op kunnen beroepen. Tegelijkertijd hebben burgers behoefte aan veiligheid. De overheid maakt voortdurend een afweging tussen schending van privacy en het bevorderen van de veiligheid. Want voor het bevorderen van veiligheid kan het soms noodzakelijk zijn inbreuk te maken op één of meerdere grondrechten van burgers. En zou de overheid het veiligheidsargument voorrang geven boven het respecteren van de persoonlijke levenssfeer, dan vergroot dat de kans op verharding in de maatschappij.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bureau Strategische Kennisontwikkeling heeft aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een doorkijkje naar de toekomst te geven waarbij er van twee extreme situaties wordt uitgegaan. Hoe ziet de Nederlandse samenleving er in het jaar 2030 uit als bij beleidsbeslissingen telkens prioriteit wordt gegeven aan veiligheid, dan wel aan privacy? Uitgaande van deze vraag ontwerpen wij twee verhalende scenario’s: ‘Veiligheid als hoogste goed’ en ‘Privacy gered’. De scenario’s beschrijven onder meer hoe de fysieke leefomgeving er uit zal zien, hoe de burger functioneert in zijn dagelijkse bestaan en welke rol de overheid en de civil society kunnen spelen. De twee toekomstbeelden zullen door het ministerie worden benut voor een te ontwikkelen afwegingskader voor beleid.

Onderzoekers

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
  • Sima Nieborg
  • Pieter Ippel

Met medewerking van

  • Linda KruisMedewerker secretariaat

Thema's

Deel deze publicatie op: