Veilige gemeenten waar vrouwen willen wonen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03

Veilige gemeenten waar vrouwen willen wonen

Drs. Marjolein Goderie
Drs. Sandra ter Woerds

Volledige tekst (pdf)

2003

ISBN 90-5830-139-7
65 pag.

Een voorstudie naar lokale monitoring van vrouwenveiligheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in 2003 met enkele gemeenten met pilotprojecten een Vrouwen Veiligheids Index (VVI) ontwikkelen. Ter voorbereiding hierop heeft de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie een onderzoek laten verrichten dat het basismateriaal voor het project Pilots Lokale Vrouwenveiligheids Index (VVI) verschaft.
Het verzamelen van data over geweld tegen vrouwen en meisjes op lokaal niveau heeft meer kans van slagen als wordt aangesloten bij bestaande vormen van lokale dataverzameling over geweld tegen personen in het algemeen. Het onderwerp van deze voorstudie betreft de voorwaarden en mogelijkheden hiertoe.
Het monitoren van (on)veiligheid van vrouwen en meisjes op lokaal niveau is te zien als instrument voor gemeentelijk beleid: de data die een lokale vrouwenveiligheidsindex oplevert, kunnen gebruikt worden om beleid te starten, te onderbouwen en meetbaar te maken.

Onderzoekers

  • Marjolein Goderie
  • Sandra ter Woerds

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: