Veilig en gezond opgroeien

Jongerenonderzoek Capelle aan den IJssel
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Communities that Care (CtC) is een wijkgerichte en preventieve aanpak van probleemgedrag door jongeren. De strategie bestaat uit het in een vroeg stadium signaleren en aanpakken van dat gedrag (waaronder geweld, delinquentie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, en schooluitval).

CtC relateert probleemgedrag aan risico- en beschermende factoren in de domeinen waarin jongeren opgroeien: het gezin, de school, vrienden en de wijk. Door risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken wordt gewerkt aan een veilige, constructieve leefomgeving.

De eerste stap in CtC is een jongerenonderzoek. Het onderzoek is ook een manier om de resultaten van het preventieve jeugdbeleid vast te stellen. Deze rapportage van het Verwey-Jonker Instituut is het vervolgrapport over CtC in Capelle aan den IJssel, dat in 2008 begon met dit preventieprogramma. Het doet verslag van het tweede jongerenonderzoek en vergelijkt de uitkomsten met de eerdere meting. Dat geeft een actueel beeld van de probleemgedragingen, de risico- en beschermende factoren in de stad en de wijken, en de verhouding tussen wijken en het stadsgemiddelde van Capelle aan den IJssel. Deze analyse vormt de basis voor verdere interventies in de gemeente.

Onderzoekers

 • Harrie JonkmanSenior onderzoeker
 • Renée van der Zanden
 • Wilco Kroes
 • Claire Aussems

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: