Van presentie tot correctie

Een nieuw perspectief op samenlevingsopbouw - Wmo Kenniscahier 4
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Het speelveld van samenlevingsopbouw is sterk verbreed. Het bestrijkt leefbaarheid, veiligheid, integratie, zorg, opvoeding, onderwijs, en zelfs justitie. Het richt zich op het collectief, op speciale groepen en op het individu, met interventies die variëren van ondersteunen, duurzame aanwezigheid (presentie) tot versterken, bijsturen en reageren op probleemgedrag (correctie).

Dit gaat verder dan verbinden. Het gaat ook over verheffen. Hier is een speciale rol weggelegd voor de opbouwwerker die zich toelegt op het beschermen, toerusten en activeren van burgers of bewoners binnen de institutionele arrangementen van samenlevingsopbouw. Kort gezegd: de toekomst van het opbouwwerk ligt in het verbinden van partijen en het stem geven aan burgers.

Juist door deze veelomvattende functies kan samenlevingsopbouw sturing geven aan de samenwerking van organisaties en het afstemmen van interventies. Zij geeft ook richting aan welzijnswerk nieuwe stijl en kan bestuurders, professionals en burgers ertoe prikkelen om gemeenschappelijke doelen af te spreken en vanuit eenzelfde inhoudelijke koers te opereren.

Onderzoekers

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
  • Nanne Boonstra

Thema's

Deel deze publicatie op: