Van generatie op generatie

Een literatuurstudie naar het doorbreken van geweld en de rol van opvoeding. Wmo Kenniscahier 20.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Gemeenten hebben vanuit de Wmo een belangrijke taak bij de aanpak van huiselijk geweld en het ondersteunen van gezinnen. Een van de beleidsuitgangspunten is dat de overdracht van geweld in gezinnen van generatie op generatie moet worden doorbroken.

 

Het voorkomen van intergenerationele overdracht is zelfs in het najaar 2012 uitgeroepen tot derde pijler van het landelijk emancipatiebeleid. Dit kenniscahier biedt inzicht in de risicofactoren en beschermende factoren die een rol kunnen spelen in de overdracht van geweld. Ook presenteren de auteurs onderzoeksbevindingen over de gevolgen van partnergeweld op de opvoeding en de invloed van geweld op ouderschap na scheiding. Het kenniscahier is onderdeel van een reeks praktijkgerichte publicaties over relatiegeweld en de gevolgen daarvan voor de opvoeding. De belangrijkste bron hiervoor vormen interviews met moeders en jongeren die het meemaakten.

Zie ook www.wmotogo.nl

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: