Vademecum

Vrijwilligerswerk door allochtonen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
Organisaties voor recreatie, sport, speeltuinwerk, sociaal-cultureel werk, hulpverlening en bewonersparticipatie kunnen vaak niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Steeds vaker zullen zij daarbij mede aangewezen zijn op allochtone vrijwilligers.

Met de bevordering van deelname aan vrijwilligerswerk door allochtonen zijn verschillende belangen gediend. Het komt organisaties, zeker wanneer er allochtone gebruikers zijn, ten goede. Verder komt het allochtonen die zich als vrijwilliger inzetten zelf ten goede. Tenslotte is vrijwilligerswerk een bindmiddel binnen een moderne samenleving. Het bevordert de integratie van bevolkingsgroepen. Redenen te over om de allochtone inzet in het vrijwilligerswerk te stimuleren.

Dit vademecum wil een handreiking zijn ter bevordering van de deelname van allochtonen aan vrijwilligerswerk. De informatie en adviezen in dit vademecum zijn gebaseerd op resultaten van een landelijk onderzoek onder organisaties die met allochtone vrijwilligers werken. Doelgroepen van dit vademecum zijn te vinden binnen algemene organisaties, zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijke overheden, service- en steunfunctieorganisaties en beroepsopleidingen.

Onderzoekers

  • Henk Jan van Daal

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: