Tweede evaluatie hulp- en dienstverlening Stichting Dienstverlening Veteranen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Ongeveer een derde van de bij de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) geregistreerde veteranen ondervindt problemen ten gevolge van de traumatisch ervaringen men opliep in oorlogsomstandigheden. Dat gebeurde o.a. in de Tweede Wereldoorlog, in het voormalige Nederlands Indië en later bij vredesmissies in het kader van de V.N. Deze problemen doen zich zelden kort na de traumatische ervaringen voor, maar meestal pas na een aantal jaren en soms pas na tientallen jaren. Slechts een deel van de veteranen verkrijgt voor die problemen, soms pas na vele jaren, professionele hulp van de SDV, maar ook van algemene hulpverleningsinstanties. De kortlopende hulp die de SDV aan een deel van de veteranen met dat soort problemen verleent, heeft voor twee derde van hen positieve effecten, terwijl een nog groter aantal tevreden is over de hulp (ongeveer 85%). De hulp die veteranen elders verkrijgen heeft vergelijkbare, zij het iets minder gunstige effecten.

Dit zijn enige bevindingen van het tweede evaluatieonderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de SDV uitvoerde naar het functioneren van de stichting ten behoeve van de veteranen. In het onderzoek in opdracht van de SDV werden ruim 300 veteranen ondervraagd over hun ervaringen met de hulp- en dienstverlening van de stichting ondervraagd.

Daarbij toonden de veteranen zich behalve over de hulpverlening ook zeer tevreden over de andere onderdelen van het dienstenaanbod van de SDV, zoals de veteranenpas, het veteranenblad der Opmaat, de informatieve dienstverlening van het centrale bureau en de ondersteuning van manifestaties van veteranen. Het rapport wordt afgesloten met de aanbeveling in grote lijnen door te gaan zoals men bezig is, maar doet ook aanbevelingen voor bijstellingen en verbeteringen op een aantal punten.

Onderzoekers

  • Willem Melief
  • Norbert Broenink

Thema's

Deel deze publicatie op: