Tussen wal en schip

Het grensvlak van de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
De zorg voor verstandelijk gehandicapten staat in Nederland relatief los van de geestelijke gezondheidszorg. Verstandelijk gehandicapten die psychisch ziek zijn, doorlopen vaak volstrekt verkeerde trajecten in de zorg, of vallen zelfs helemaal tussen wal en schip. Dit boek schetst deze grensvlakproblematiek en doet aanbevelingen om dit probleem op te lossen.

De Ziekenfondsraad verstrekte het Verwey-Jonker Instituut opdracht tot dit onderzoek. Na een inleidende verkenning worden achtereenvolgens verschillende oplossingen behandeld:

  • Gespecialiseerde bovenregionale instituten
  • Netwerken in de regio
  • Vormen van specialisatie
  • Consulententeams.

“Erkennen van gigantisch probleemgedrag en onmacht, waar een instelling geen raad mee weet, is moeilijk.”
“Nog steeds worden mensen op vijf punten vastgebonden, 24 uur op bed.”
“Resultaten blijken vaak vooral te worden bereikt door het inbrengen van een frisse kijk en een systematische aanpak.”
“Je moet de mensen veel meer ambulant behandelen in hun eigen omgeving.”

De conclusies betreffen:

  1. de kwaliteitseisen die gesteld (zouden) moeten worden;
  2. een evaluatie van de bestaande constructies en oplossingen, en mogelijkheden voor verdere initiatieven.

Onderzoekers

  • Esther Plemper
  • Henk Jan van Daal
  • L. Willems

Thema's

Deel deze publicatie op: