Trendstudie: allochtone jeugd; vooruitgang of stilstand?

Maatschappelijke positie, beleid en onderzoek in de periode 1989 - 1998
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Er bestaat grote zorg over de situatie van allochtone jeugdigen. Vooral allochtone jongens lijken op drift te zijn: velen verlaten voortijdig hun school, hangen rond, zorgen voor overlast of belanden in de criminaliteit. In deze Trendstudie wordt nagegaan of dit beeld klopt. Hoe is het allochtone jongeren in de afgelopen vijftien jaar vergaan? En waarom? Welk beleid heeft de overheid gevoerd met betrekking tot deze groep jeugdigen? Welke rol speelde wetenschappelijk onderzoek? Deze omvattende Trendstudie Allochtone jeugd, vooruitgang of stilstand? geeft antwoorden op bovenstaande vragen. Genuanceerde antwoorden, omdat zich grote verschillen voordoen tussen allochtone jeugdigen. In het afsluitende essay kan de vraag of deze jeugdigen op koers liggen of op drift zijn dan ook niet eenduidig worden beantwoord. Voorzover er een trend zichtbaar wordt, is deze niettemin voorzichtig positief.

Deze Trendstudie richt zich op beleidsmakers, sociale professionals én onderzoekers. De Trendstudie is zowel bedoeld voor hen die kennis willen nemen van het verleden, als op de vormgevers van de toekomst.

Onderzoekers

  • Jan Willem Duyvendak
  • Ruben Gowricharn
  • Carmen Keune

In samenwerking met

C. van Horssen

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: