Trendrapport huishoudelijke verzorging

een literatuurstudie
PublicatiesGepubliceerd op: 17-04-95

Overzicht van de ontwikkelingen binnen de huishoudelijke verzorging in Nederland sinds 1980, een overzicht van de theorievorming over de huishoudelijke verzorging, en behandelt de verschillende soorten huishoudens, zoals jonge huishoudens zonder kinderen, huishoudens met kinderen, oudere huishoudens en huishoudens met gehandicapte gezinsleden, allochtone huishoudens. Aspecten als hulp bij de huishoudelijke verzorging en de verzorging van de kinderen, de woonsituatie, arbeidsparticipatie, inkomenspositie, taakverdeling, tijdsbesteding, informele en professionele zorg

Thema's

Deel deze publicatie op: